Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Μια θεολογικο-φιλοσοφική προσέγγιση.Στόχος του βιβλίου της Γενέσεως είναι να φανερώσει ποιος είναι ο δημιουργός και ποιος ο σκοπός του κόσμου. Συνεπώς, απαντά στα ερωτήματα «ποιος δημιούργησε τον κόσμο και γιατί».
Από την άλλη, σκοπός των θετικών επιστημών είναι να απαντήσουν στο «πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος». Επομένως, σε αυτό το σημείο σταματούν οι θεολογικές ερμηνείες και αρχίζει η επιστημονική ερμηνεία.


Παρακάτω ακολουθεί μια ενδιαφέρουσα ανάλυση της σχέσης της Ορθόδοξης θεολογίας με την εξέλιξη του σύμπαντος από τον πατέρα Ειρηναίο Δεληδήμο. Συνοπτικά, ο π Ειρηναίος υποστηρίζει με επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις στη θεολογία και τη φυσική, ότι δεν υπάρχει καμία εξ αρχής αντίθεση μεταξύ της διδασκαλίας για τη δημιουργία του κόσμου και της θεωρίας της εξέλιξης.

Σε όλη αυτή τη συζήτηση, οδηγός είναι η θέση του  Μεγάλου Βασιλείου: "Οὐ γὰρ ἐλαττοῦται ἡ ἐπὶ τοῖς μεγίστοις ἔκπληξις, ἐπειδὰν ὁ τρόπος καθ᾿ ὃν γίνεταί τι τῶν παραδόξων ἐξευρεθῇ· εἰ δὲ μή, ἀλλὰ τό γε ἁπλοῦν τῆς πίστεως ἰσχυρότερον ἔστω τῶν λογικῶν ἀποδείξεων."  (Λόγος εις την εξαήμερον, PG 29, 25A).

Με δυο λόγια, δεν ελαττώνεται ο θαυμασμός μας για το μεγαλείο της δημιουργίας του Θεού, αν βρεθεί ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. Πολύ περισσότερο η πίστη μας προς τον Θεό θα ενισχυθεί. 

Στα πλαίσια των μαθημάτων ακολουθούν ορισμένα συμπεράσματα:
Αν και υφίστανται με σαφήνεια τα χωριστά πεδία ερμηνείας της δημιουργίας από τις θετικές επιστήμες και τη θεολογία-φιλοσοφία, ωστόσο τα δύο επιστητά δύναται να συμπορευτούν, να συνεργαστούν και να διαλεχτούν.
Απώτερος στόχος είναι η πρόοδος της ανθρώπινης κοινωνίας και η επίτευξη μιας καθολικής ερμηνείας για τον τρόπο και το σκοπό του σύμπαντος και του λογικού όντος που λέγεται άνθρωπος και κατοικεί τον πλανήτη γη.

Για το σχεδιάγραμμα της δ.ε. 9 του Μαθήματος των Θρησκευτικών της Β΄ Λυκείου βλέπε ΕΔΩ