Κυριακή, 6 Μαρτίου 2016

ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

      
"Καθόλη τη διάρκεια της ιστορίας η λατρεία υπήρξε ο εκφραστής και ο θεματοφύλακας της θείας αποκαλύψεως. Η λατρεία όχι μόνο εκφράζει και αναπαριστά τα σωτηριώδη γεγονότα της ζωής του Χριστού, το θάνατο, την ανάσταση την ανάληψη του στους ουρανούς, αλλά αποτελεί επίσης για τα μέλη της Εκκλησίας τη ζωντανή προσμονή της ερχόμενης Βασιλείας του Θεού.Στη λατρεία η Εκκλησία, η οποία είναι το Σώμα του Χριστού, ζωοποιούμενη από το Άγιο Πνεύμα, ενώνει τους πιστούς ως τους υιοθετηθέντες υιούς και θυγατέρες του Θεού Πατέρα. Η λειτουργική λατρεία είναι μια πράξη της Εκκλησίας που έχει στο κέντρο της τη Θεία Ευχαριστία. Αν και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας από τα πρώτα κιόλας χρόνια ήταν μια γιορταστική εκδήλωση κλειστή στους εκτός της Εκκλησίας, παραμένοντας και σήμερα ειδικά και μόνο για τα μέλη της Εκκλησίας η λειτουργική λατρεία ως σύνολο αποτελεί μια φανερή μορφή μαρτυρίας και ιεραποστολής" (σελ. 35).

"Ο ρόλος της ευχαριστιακής λειτουργίας είναι να μας μυήσει στη Βασιλεία του Θεού και να μας δώσει τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε και να δούμε 'ότι χρηστός ο Κύριος' (Ψλ. 34,8 που παρατίθεται στο Α΄ Πε 2,3). Έργο της λειτουργίας είναι να μας μεταμορφώσει ως μεμονομένα άτομα σε ΄λίθους ζώντας΄ της Εκκλησίας, και απ' την άλλη ως κοινότητα σε αυθεντική εικόνα της Βασιλείας του Θεού.


Η Θεία Λειτουργία αποτελεί την ευχαριστιακή μας δοξολογία για τη δημιουργία του κόσμου αλλά και εκ μέρους της κτιστής δημιουργίας για την αποκατάσταση της εν Χριστώ. Είναι εικόνα και σύμβολο της Βασιλείας του Θεού. Είναι ο κόσμος που γίνεται Εκκλησία". (σελ. 36)

Αποσπάσματα από το βιβλίο των Ion Bria - Πέτρου Βασιλειάδη, Ορθόδοξη Χριστιανική Μαρτυρία, εκδ. Τέρτιος, Κατερίνη 1989.

"Η μαρτυρία της Εκκλησίας στον κόσμο, ιδίως κατά τη μετανεωτερική εποχή, περνάει απαραίτητα μέσα από την αυθεντική έκφραση της λατρείας της, και κατά κύριο λόγο της Ευχαριστίας. Και μια γνήσια λειτουργική αναγέννηση δεν μπορεί να αναδείξει τις ιδιότητες της Βασιλείας του Θεού, την οποία η Θεία Ευχαριστία εικονίζει. Και οι ιδιότητες αυτές, όπως -ανάμεσα σε πολλά άλλα- η πλήρης και ισότιμη συμμετοχή του λαού του Θεού στα εν τω ναώ τελούμενα μόνο μετά από μια ουσιαστική και γνήσια λειτουργική αναγέννηση μπορούν να καταστούν εμφανείς". 

Πέτρου Βασιλειάδη, Μετανεωτερικότητα και Εκκλησία. Η πρόκληση της Ορθοδοξίας, εκδ. Ακρίτας, Θεσσαλονίκη 2002, σελ. 117-118.

Για το σχεδιάγραμμα της δ.ε. 23 του Μαθήματος των Θρησκευτικών της Α΄ Λυκείου πατήστε ΕΔΩ