Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

Ο ΙΝΔΟΥΪΣΜΟΣ


"Ο Ινδουϊσμός είναι η πολύπτυχη θρησκευτική παράδοση των Ινδών, που περικλείει σε μικρογραφία τους περίσσοτερους τύπους θρησκευτικής εμπειρίας. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε στους νεότερους χρόνους από ευρωπαίους μελετητέςς για να περιλάβει την απίθανη ποικιλία θρησκειακών μορφωμάτων, που αναπτύχθηκαν στη διαδρομή των αιώνων στην Ινδική χερσόνησο.
Οι ίδιοι οι Ινδοί ονομάζουν τη θρησκεία τους 'σανάτα-να ντάρμα' (sanatana dharma), δηλ. αιώνιο νόμο ή αιώνια θρησκευτική διδασκαλία. Αριθμητικώς είναι η τρίτη μεγάλη θρησκεία, μετά τον Χριστιανισμό και το Ισλάμ.


Παλιότερα, ορισμένοι συγγραφείς εξέταζαν ως ιδιαίτερα θρησκεύματα τον Βεδισμό, τον Βραχμανισμό και τον Ινδουϊσμό. Οι ίδιοι οι Ινδοί καθώς και οι σύγχρονοι ερευνητές προτιμούν τη διαπραγμάτευση των δυο πρώτων ως αρχικών στρωμάτων του Ινδουϊσμού. Στην ινδική θρησκευτικότητα υπάρχει αδιάκοπη αναζήτηση και συνεχής ανέλιξη. Οι Ινδοί θεωρούν τη θρησκεία τους αιώνια και πιστεύουν ότι οι ρίζες της βυθίζονται στην αρχή του κόσμου.

Ο Ινδουϊσμός είναι το αποτέλεσμα διαδικασιών που κράτησαν χιλιάδες χρόνια και αποτελείται από αλλεπάληλα θρησκευτικό-πνευματικά στρώματα. Συχνά, τα πρώτα σπέρματα βασικών ινδουϊστικών ιδεών εμφανίζονται σε μια αρχαιότερη περίοδο, αλλά η ουσιαστική ανάπτυξη και καρποφορία συντελείται σε μια επόμενη ή μεθεπόμενη φάση. Δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία στον καθορισμό των επί μέρους περιόδων αναπτύξεως του Ινδουϊσμού. Σημαντικές παραλλαγές παρατηρούνται ως προς τον προσδιορισμό τους και τα χρονικά όρια τους" (σελ. 145-146)."Ο Ινδουϊσμός δεν έχει κοινό πιστεύω. Είναι κατεξοχήν ελαστικός. Χωρίς δυσκολία υιοθετεί και αφομοιώνει νέες αντιλήψεις. Ένας Ινδουϊστής μπορεί να λατρεύει ένα θεό ή πολλούς, να λατρεύει κάποιον άνθρωπο σαν θεό ή να μην τιμά κανένα θεό. Οι θρησκευτικές δοξασίες και αντιλήψεις των Ινδών παρουσιάζονται εξαιρετικά δαιδαλώδεις και οι διάφορες απόπειρες λογικών ταξινομήσεων και αναλύσεων παραμένουν ατελείς και συμβατικές.Πάντως, ως καθολικά χαρακτηριστικά στοιχεία των διαφόρων ινδουϊστικών ομάδων εμφανίζονται η πεποίθεση στη μετενσάρκωση, στον καθοριστικό ρόλο του 'κάρμα' (karma), και η αναγνώριση των Βεδών ως αυθεντικής αποκαλύψεως. Ο Ινδουϊσμός γενικά τονίζει την τελική ενότητα του σύμπαντος, την ενότητα του θείου, τον θεϊκό χαρακτήρα της ψυχής. Διακηρύσσει επίσης ότι η πνευματικότητα πρέπει να εκφρασθεί με ανιδιοτελή βίο και ότι πολλοί δρόμοι οδηγούν στην Υπέρτατη πραγματικότητα". (σελ. 148-149)


Αποσπάσματα από το βιβλίο του νυν Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστασίου, Ίχνη από την αναζήτηση του Υπερβατικού. Συλλογή θρησκειολογικών μελετημάτων, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 2004. 


Για να δείτε τις δ.ε. 32-33 του Μαθήματος των Θρησκευτικών της Β΄ Λυκείου πατήστε ΕΔΩ