Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

Η αναζήτηση του Θεού και μια σύντομη εισαγωγή στον κόσμο της θρησκείας


Μία σύντομη εισαγωγή στις απαρχές του θρησκευτικού φαινομένου και στις κυριότερες θρησκείες της σύγχρονης εποχής.Η πίστη στο Θεό -ως σχέση εμπιστοσύνης- αποτελεί προσωπικό βίωμα κι οπωσδήποτε προκύπτει μέσα από την προσωπική αναζήτηση. Η αναζήτηση αυτή δεν αποτελεί μια στατική ή άπαξ γενόμενη κατάσταση. Συνήθως, επαναλαμβάνεται και διαρκεί όσο η ανθρώπινη ζωή!

Σύμφωνα με τον άγιο Γρηγόριο Νύσσης, η εύρεση του Θεού δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από τη διαρκή αναζήτησή Του, η οποία είναι ατελεύτητη:"Η εύρεσις (του Θεού) εστίν αυτό το αεί ζητείν, ου γάρ άλλο εστί το ζητείν και άλλο το ευρίσκειν [...] Και τούτο εστίν όντως ιδείν τον Θεόν, το μηδέποτε της επιθυμίας κόρον ευρείν, αλλά χρή πάντοτε βλέποντα, δι’ ών εστί δυνατόν οράν, προς την του πλέον ιδείν επιθυμίαν εκκαίεσθαι" (Περί του βίου Μωϋσέως, Jaeger, Gregorii Nysseni Opera, τ. VII, Ι, Leiden, σελ. 116)!

Στα πλαίσια των εισαγωγικών μαθημάτων της Β΄ Λυκείου, οι στίχοι του τραγουδιού "Losing my religion" των REM μπορούν να αποτελέσουν την αφορμή για μία συζήτηση σχετικά με την αναζήτηση του Θεού και τα στάδια που διέρχεται ο άνθρωπος σε αυτή την πορεία. Εξάλλου, η εικόνα του video μπορεί να σχολιασθεί και να συνδεθεί με το θέμα της συζήτησης.
Ας μη λησμονούμε, ότι ένα έργο τέχνης από τη στιγμή που φεύγει από τα χέρια του δημιουργού του, είναι ελεύθερο να προσεγγισθεί σύμφωνα με τη βούληση του κάθε δέκτη.

Ακολουθεί το επίσημο video με τους στίχους στα αγγλικά. 

Στο επόμενο video, που είναι μια διασκευή του ίδιου τραγουδιού από τον Martin Harp, υπάρχουν οι στίχοι μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.