Εννεαμελής αντιπροσωπεία του Βενετοκλείου - 1ου Γενικού Λυκείου Ρόδου συμμετείχε στην 6η εκπαιδευτική συνάντηση  που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Focsani της Ρουμανίας από 21 έως 28 Απριλίου 2018, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ 201 “Bringing life into classroom: innovative use of mobile devices in the educational process”-«Φέρνοντας ζωή στην τάξη: καινοτόμος χρήση κινητών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία» (“Blic & Clic”).