Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ

Ιερός Καθεδρικός Ναός Αναστάσεως του Κυρίου (Τίρανα)
Δρ. Νικολάου Γ. Τσιρέβελου,
Θεολόγου

Τα λόγια του Κυρίου «ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν» (Μτθ. 22,39) αποτελούν το χρυσό κανόνα της διδασκαλίας Του, η οποία ολοκληρώνεται με την τελευταία εντολή, πριν την Ανάληψή Του: «πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη» (Μτθ. 28,19). Αυτές οι δύο εντολές συμπληρώνουν η μία την άλλη. Η αγάπη προς τον πλησίον είναι αυτή που ωθεί τον χριστιανό να μαρτυρεί την εν Χριστώ ζωή σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Αυτή είναι η δύναμη που κινεί την Εκκλησία και τη μεταποιεί σε «έναν ποταμό ιεραποστολής»[1],.
          Βέβαια, η ιεραποστολή δεν είναι απλή αναγγελία ορισμένων ηθικών αξιών ή μόνο φιλανθρωπική προσφορά και κοινωνικό έργο σε εξωτικούς προορισμούς. Ο σκοπός της χριστιανικής αποστολής είναι  βαθύτερος και μπορεί να εξετασθεί στους παρακάτω τρεις θεολογικούς άξονες.


Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

ΟΡΘΟΟΔΟΞΟ ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΗ

Νικολάου Γ. Τσιρέβελου, Δρ. Θεολογίας

Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε το έτος 2007 στο περιοδικό "Το Τάλαντο" (τεύχ. 56) που εκδίδεται υπό την προνοία της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. 

     
Ο όρος «δόγμα» έχει ποικίλες έννοιες στον ευρύτερο επιστημονικό κόσμο, είτε φιλοσοφικό, οικονομικό ή πολιτικό. Συνήθως εκφράζει αρνητικό περιεχόμενο[1]. Αντιθέτως στην ιστορία της Εκκλησίας το δόγμα είναι η διδασκαλία για το περιεχόμενό της ζωής της. Τα δόγματα ή Όροι, όπως ονομάζονται στις Οικουμενικές Συνόδους, αποτελούν μία οριοθετημένη έκφραση της αλήθειας που αποκαλύφθηκε δια του Σαρκωμένου Λόγου του Θεού. Παρουσιάζονται στην Εκκλησία τη στιγμή που την καθολικότητα[2] και την ενότητά της έρχεται να απειλήσει η απολυτοποίηση ενός μέρους της αλήθειας της.  Όταν, δηλαδή, μία ομάδα πιστών επιλέγει να ακολουθήσει ένα τρόπο ζωής διαφορετικό από το υπόλοιπο εκκλησιαστικό σώμα.