Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

Ο διαθρησκειακός διάλογος των κοινοτήτων μέσα από το παράδειγμα της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου

Θεολογικό υπόβαθρο και διδασκαλία μέσα από τη χρήση ιστολογίου.
Η περίληψη της εισήγησής μου στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεολόγων που πραγματοποιήθηκε στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ολόκληρη η εισήγηση θα δημοσιευτεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου, ενώ στην παρούσα ανάρτηση δημοσιεύεται η περίληψη.