Θεολογικά μελετήματα


Δημοσιευμένες μελέτες και άρθρα του Νικολάου Γ. Τσιρέβελου.

Για να δείτε κάθε κείμενο πατήστε τον τίτλο του.

Αγία και Μεγάλη Σύνοδος. Η παγκόσμια Ορθόδοξη χριστιανική μαρτυρία στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Θεολογική θεμελίωση της Ορθόδοξης μαρτυρίας. Σπουδή στο έργο τουΑρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου (περιεχόμενα της μελέτης που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Ostracon Publishing, Θεσσαλονίκη 2015, σσ. 250)