Θεολογικά άρθρα - Δημοσιεύσεις


Δημοσιευμένες μελέτες και άρθρα του Νικολάου Γ. Τσιρέβελου.

Για να δείτε κάθε κείμενο πατήστε τον τίτλο του.

Η ίδρυση Χριστιανικών Εκκλησιών σε ποικίλα πολιτιστικά περιβάλλοντα. Τρόποι μετάδοσης του μηνύματος του Ευαγγελίου στην Ορθόδοξη θεολογική παράδοση και και το έργο του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου

«Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς» (Μτ 5, 13): Ιεραποστολή και Διακονία - Σχέδιο διδασκαλίας για τη Γ΄ Γυμνασίου

Προς μια διορθόδοξη συνεργασία στον ιεραποστολικό αγρό. Προϋποθέσεις και δυνατότητες

Η μετάδοση του μηνύματος του Ευαγγελίου στη γλώσσα κάθε λαού

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΗ

Η σχέση του μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας και της εν Χριστώ μαρτυρίας στον κόσμο

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ - ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ

HOLY AND GREAT SYNOD OF THE ORTHODOX CHURCH - SOME COMMENTS BY ORTHODOX MISSIOLOGISTS

Το τραύμα της φύσης. Μια σύντομη θεολογική θεώρηση απέναντι στην οικολογική καταστροφή

Η πρόσκληση των Αφρικανών προς τους Ορθοδόξους

Θεολογική θεμελίωση της Ορθόδοξης μαρτυρίας. Σπουδή στο έργο τουΑρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου (περιεχόμενα της μελέτης που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Ostracon Publishing, Θεσσαλονίκη 2015, σσ. 250)

Τα Μυστήρια του Βαπτίσματος και του Χρίσματος.

Θεολογική αποτύπωση της ιεραποστολικής δράσης του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου

Το περιοδικό Πορευθέντες και η συμβολή του στην αναβίωση της Ορθόδοξης μαρτυρίας. Επικοινωνιακή προσέγγιση

Στοιχεία πολιτικής θεολογίας στο έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Ευχαριστιακή θεολογία και σύγχρονη χριστιανική μαρτυρία στο έργο του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ.κ. Αναστασίου