Μαθήματα Λυκείου - Νέα Προγράμματα Σπουδών

Για να δείτε τους φακέλους του μαθήματος των Θρησκευτικών για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Στη σελίδα αυτή έχω συγκεντρώσει την πορεία μάθησης που ακολούθησα στην τάξη για τις θεματικές έννοιες του Νέου Προγράμματος Σπουδών στο Μάθημα των Θρησκευτικών στις τρεις τάξεις του Λυκείου. Η πορεία μάθησης ακολουθεί τις προτάσεις των εμπειρογνωμόνων των νέων ΠΣ, όπως έχουν δημοσιευτεί στην ιστότοπο του ΙΕΠ (Διδακτικό υλικό για το Λύκειο) καθώς και ορισμένες δικές μου ιδέες.
Για να δείτε τη θεματική έννοια κάθε τάξης πατήστε επάνω στον τίτλο.

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - 
ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ  ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Α΄ Θ.Ε. ΑΝΘΡΩΠΟΣ/ΠΡΟΣΩΠΟ

Β΄ Θ.Ε. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - 
ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Α΄ Θ.Ε. ΘΕΟΣ

Β΄ Θ.Ε. ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - 
ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Α΄ Θ.Ε. ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ

Β΄ Θ.Ε. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ