Μαθήματα Λυκείου - Νέα Προγράμματα Σπουδών

Στη σελίδα αυτή έχω συγκεντρώσει την πορεία μάθησης που ακολούθησα στην τάξη για τις θεματικές έννοιες του Νέου Προγράμματος Σπουδών στο Μάθημα των Θρησκευτικών στις τρεις τάξεις του Λυκείου. Η πορεία μάθησης ακολουθεί συγκεκριμένες επιλογές από το υλικό που υπάρχει στους Φακέλους Μαθήματος (για να δείτε τους Φ.Μ. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ), τις προτάσεις στον Οδηγό Εκπαιδευτικού για το Λύκειο (για να δείτε τον Οδηγό ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) καθώς και ορισμένες επιπρόσθετες δικές μου ιδέες.
Για να δείτε τη θεματική έννοια κάθε τάξης πατήστε επάνω στον τίτλο.

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - 
ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ  ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Σχολικό έτος 2017-18

Α΄ Θ.Ε. ΑΝΘΡΩΠΟΣ/ΠΡΟΣΩΠΟ
1.1 Η αναζήτηση του Θεού
1.2 Αυτογνωσία
1.3 Επικοινωνία
1.4 Ήθος
1.5 Αγιότητα

Β΄ Θ.Ε. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
2.1 Πίστη
2.2 Λατρεία
2.3 Προσευχή
2.4 Γιορτή
2.5 Σωτηρία

Σχολικό έτος 2016-17
Α΄ Θ.Ε. ΑΝΘΡΩΠΟΣ/ΠΡΟΣΩΠΟ

Β΄ Θ.Ε. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - 
ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχολικό έτος 2017-18
Α΄ Θ.Ε. ΘΕΟΣ
1.1 Αποκάλυψη
1.2 Δημιουργία
1.3 Βίωμα
1.4 Λύτρωση
1.5 Αθεΐα

Β΄ Θ.Ε. ΘΡΗΣΚΕΙΑ
2.1 Ιερότητα
2.2 Ανταμοιβή
2.3 Παράδοση
2.4 Μύηση
2.5 Ιεροσύνη/Ιερατείο

Σχολικό έτος 2016-17
Α΄ Θ.Ε. ΘΕΟΣ

Β΄ Θ.Ε. ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - 
ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Σχολικό έτος 2017-18
Α΄ Θ.Ε. ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ
1.1 Επιστήμη
1.2 Τεχνολογία
1.3 Γενετική
1.4 Οικολογία

Β΄ Θ.Ε. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
2.1 Πλούτος

Σχολικό έτος 2016-17
Α΄ Θ.Ε. ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ

Β΄ Θ.Ε. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ