Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Hotpotatoes - Λογισμικό δημιουργίας ασκήσεων


Το Hotpotatoes είναι ένα λογισμικό δημιουργίας ασκήσεων διάφορων μορφών, όπως κουίζ, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης, κενών κα.

Το λογισμικό αυτό διατίθεται ελεύθερα με την προϋπόθεση οι ασκήσεις που δημιουργούνται να διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο. 

Οι ασκήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό τη διαγνωστική ή διαμορφωτική αξιολόγηση των μαθητών/τριων και οπωσδήποτε έχουν έναν ευχάριστο και ξεχωριστό τρόπο που μπορεί να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των μαθητών/τριων.

Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό αυτό πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Στη συνέχεια πηγαίνετε στο Downloads και πατάτε πάνω στην επιλογή Hot Potatoes 6.3 installer

Ακολουθεί η εγκατάσταση του προγράμματος.

Ι. Δημιουργία κουίζ.

Για να δημιουργήσετε ένα κουίζ πολλαπλής επιλογής πατήστε JQuiz. Στο παράθυρο που ανοίγει δίνεται έναν Τίτλο και στο πλαίσιο Ε1 ορίζεται την πρώτη ερώτηση. Στα πλαίσια Α, Β, Γ, Δ σημειώνετε τις πιθανές απαντήσεις. Για μία από αυτές τις απαντήσεις σημειώνετε (κάνετε κλικ) στο κουτάκι "Αποδοχή ως σωστό".

Για να προσθέσετε ερώτηση κάνετε κλικ στο βελάκι δίπλα από το Ε1.
Μόλις τελείωσετε τις ερωτήσεις, αποθηκεύετε το αρχείο και το κάνετε εξαγωγή σε htm.
Στην παρακάτω φωτογραφία φαίνεται ένα ενδεικτικό παράδειγμα.ΙΙ. Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Επιλέγετε το πλαίσιο Jclose και δίνετε έναν τίτλο. Στον αμέσως από κάτω κενό χώρο γράφετε το κείμενο και επιλέγετε τις λέξεις, όπου θα υπάρχουν τα κενά, πατώντας το κουμπί "κενό".
Επίσης, στο πλαίσιο "Βοήθεια" μπορούν να δοθούν κάποιες λέξεις, οι οποίες θα κατευθύνουν και θα βοηθήσουν τον/ην μαθητή/τρια.

Μόλις ολοκληρώσετε το κείμενό σας, αποθηκεύετε το αρχείο και το κάνετε εξαγωγή σε htm. 

Στην παρακάτω φωτογραφία μπορείτε να δείτε ένα ενδεικτικό παράδειγμαΙΙΙ. Άσκησης αντιστοίχησης

Για μια τέτοια άσκηση επιλέγουμε JMatch και δίνουμε τον τίτλο της εργασίας. Στις δύο στήλες από κάτω δίνουμε τις λέξεις προς αντιστοίχηση. Σε κάθε γραμμή τα δεδομένα πρέπει να είναι ορθώς αντίστοιχα μεταξύ τους. Στη συνέχεια προχωρούμε στι αλλαγές της αντιστοίχησης. 

Στη συνέχεια μπορείτε να μορφοποιήσετε την άσκηση και να τη βελτιώσετε αισθητικά ή ακόμη και να δώσετε το χρόνο απάντησης.

Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, αποθηκεύετε το αρχείο και το κάνετε εξαγωγή σε htm.

Ένα παράδειγμα αντιστοίχησης μπορείτε να δείτε στην επόμενη φωτογραφία.