Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ "ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟΥ" - 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΡΌΔΟΥ

Η ύλη των εξετάσεων για τους/τις μαθητές/μαθήτριες και των τριών τάξων 

του"Βενετοκλείου" - 1ου Λυκείου Ρόδου 

στο Μάθημα των Θρησκευτικών για το σχολικό έτος 2015-16.                       
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ


ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Μαθήματα):

6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Μαθήματα):

4, 9, 10, 11, 12, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Μαθήματα):

3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 19