Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ: ΟΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

"Η φιλοξενία του Αβραάμ", Αντρέι Ρουμπλιόφ (15ος αι) 
"Η Εκκλησία εικονίζει την κοινωνία του Τριαδικού Θεού και τα μέλη της αποτελούν ένα σώμα με σκοπό την εκπλήρωση του θελήματος του Θεού, την καλλιέργεια και την επίτευξη της πανανθρώπινης ενότητας και σωτηρίας. Ας μη λησμονούμε άλλωστε ότι κάθε τοπική εκκλησιαστική κοινότητα έχει τα δικά της πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Η Μία Εκκλησία ουσιαστικά αποτελεί ένα αμάλγαμα ποικίλων τοπικών παραδόσεων και πολιτισμών. Το σημείο ενότητας όμως, των εκκλησιών αποτελεί η ομοφωνία στην πίστη, όπως ομολογήθηκε στον σύντομο και περιεκτικό λόγο του απόστολου Πέτρου: «σὺ εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος»[1]. Σχετικά με αυτό το θέμα ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων Αναστάσιος παρατηρεί με έμφαση ότι «δεν αναζητείται η ομοιομορφία, αλλά η ομοψυχία  στην πολυφωνία, η αποδοχή της πολιτιστικής πολυμορφίας υπήρξε πάντοτε χαρακτηριστικό της ορθόδοξης χριστιανοσύνης»[2]. [...] 

Η αποστολή της Εκκλησίας στα έθνη καθοδηγείται από τον Παράκλητο, «τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται»[3], και το οποίο συντηρεί και αγιάζει όλη την κτίση. [...]
            Με το γεγονός της Πεντηκοστής ξεκινά η ιστορική ανάπτυξη της Εκκλησίας και η δυναμική αύξηση των μελών της μέσω του κηρύγματος. Επομένως, η Εκκλησία μόνο μέσω της οικουμενικότητας και της καθολικότητάς της παραμένει αυθεντική συνέχεια της εμπειρίας της Πεντηκοστής. ¨Οπως, λοιπόν, παρατηρεί ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος «η πνευματική μας ζωή δεν θα αποκτήσει τη θέρμη, το εύρος, την γνησιότητά της, αν συνεχίσουμε να ζούμε μια χριστιανοσύνη περιορισμένη μέσα στα στενά όρια της κοινότητας που ζούμε»[4].. Αντίθετα, απαιτείται το άνοιγμα και ο διάλογος προς τον πλησίον, δηλαδή προς κάθε άνθρωπο. Μόνο τότε «η Εκκλησία, όπως συνεχώς λέμε στο ‘Σύμβολο της Πίστεως’ μας, είναι καθολική εξ ορισμού, διότι αγκαλιάζει όλον τον κόσμο»[5]".

*Τα παραπάνω αποσπάσματα προέρχονται από τη μελέτη του Ν. Γ. Τσιρέβελου, Θεολογική θεμελίωση της Ορθόδοξης μαρτυρίας. Σπουδή στο έργο του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου, εκδ. Ostracon Publishing, Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 65, 67 και 69-70 αντίστοιχα.


Για το σχεδιάγραμμα της δ.ε. 14 του Μαθήματος των Θρησκευτικών της Α΄ Λυκείου βλέπε ΕΔΩ[1] Μτθ. 16,16.
[2] Αναστασίου, Παγκοσμιότητα και Ορθοδοξία, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 2000, σελ. 131.
[3] Ιω. 15,26β. 
[4] Anastasios Yannoulatos (present Archbishop of Tirana), “Orthodox Spirituality and External Mission”, International Review of Mission, 52 (1963), pg 301. Πρβλ. Παπαθανασίου Θανάση, Η Εκκλησία γίνεται όταν ανοίγεται, εκδ. Εν Πλω, Αθήνα 2008, σελ. 85 κ.ε..
[5] Anastasios Yannoulatos (present Archbishop of Tirana), “Orthodox Spirituality and External Mission”, International Review of Mission, 52 (1963), pg 301.