Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

"ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ... ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ" ΑΠΟ ΤΟ Α1 ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ


Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού-πολιτιστικού προγράμματος "Η τέχνη του θεολογείν" που ανέλαβαν οι μαθητές του 1ου ΓΕΛ - "Βενετοκλείου" Ρόδου παρουσιάζονται οι εργασίες των ομάδων κάθε τμήματος. Οι μαθητές εργάσθηκαν ανά ομάδες και αναζητώντας στοιχεία σε βιβλία και σε ηλεκτρονικές πηγές προχώρησαν στη σύνθεση των εργασιών τους.

Σκοπός της εργασίας με θέμα "Μεταμορφώνοντας ... τον κόσμο"  ήταν να προσπαθήσουν οι μαθητές της Α΄ Λυκείου να συνδυάσουν την εορτή της μεταμόρφωσης του Χριστού, αλλά και τις εορτές των αγίων με το μήνυμα για μεταμόρφωση-αλλαγή του κόσμου. Η διαπραγμάτευση του θέματος ήταν ελεύθερη και οι μαθητές έδωσαν ποικίλα μηνύματα.

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα μαθητών του Α1 συνδύασε με ευρηματικό τρόπο τη Μεταμόρφωση του Κυρίου με την επιτακτική ανάγκη, οι άνθρωποι να λάβουν έμπνευση από αυτή την εορτή και να μεταμορφώσουν τον πλανήτη, που απειλείται από την οικολογική καταστροφή-παραμόρφωση.Για να δείτε την εργασία του Α1, πατήστε ΕΔΩ