Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

Χριστιανική διακονία και ειρηνική συνύπαρξη σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Το παράδειγμα του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου.
Μια διδακτική πρόταση για το Γυμνάσιο

Δρ. Νικολάου Γ. Τσιρέβελου, θεολόγου καθηγητή
στο 1ο Λύκειο Ρόδου «Βενετόκλειο»


Το παρακάτω κείμενο αποτελεί περίληψη της αναρτημένης ανακοίνωσης στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο "Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Θεωρία και Πράξη. Αναζητώντας ένα ελκυστικό και αποτελεσματικό σχολείο".
Το Συνέδριο συνδιοργάνωσαν το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, το Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ-Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και η Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d' Arc στις 19-21 Μαΐου 2017 στην Αθήνα.


Περίληψη ανηρτημένης ανακοίνωσης
Η παρούσα ανακοίνωση προτείνει ένα διδακτικό σενάριο με θέμα τον οικουμενικό χαρακτήρα και τις πανανθρώπινες αξίες της χριστιανικής διδασκαλίας. Το πρώτο μέρος της ανακοίνωσης αποτυπώνει σύντομα τις θεολογικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στο έργο της Χριστιανικής Εκκλησίας σχετικά με τη θεραπεία του κοινωνικού κακού σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο καθώς και τις πρωτοβουλίες για την ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.
Το δεύτερο και πιο αναλυτικό μέρος αποτελεί ένα διδακτικό σενάριο που αποσκοπεί στην αναζήτηση, τη μελέτη, τον έλεγχο και την κατανόηση των παραπάνω θεολογικών προϋποθέσεων από μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ Γυμνασίου μέσα από ομαδικές και διερευνητικές δραστηριότητες. Το σενάριο αυτό είναι σύμφωνο με τα νέα Προγράμματα Σπουδών στο Μάθημα των Θρησκευτικών της Γ΄ Γυμνασίου.
Στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα της προτεινόμενης πορείας μάθησης ανήκει η διερεύνηση του όρου «διακονία» στην ιστορία της Εκκλησίας μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Οι αναζητήσεις αυτές περιλαμβάνουν και τις συνθήκες για τον εντοπισμό και την αντικειμενική αξιολόγηση των εκτροπών της εκκλησιαστικής ιεραποστολικής δράσης. Έπεται η έρευνα και η ανακάλυψη των πανανθρώπινων αξιών της χριστιανικής διδασκαλίας, όπως είναι ο σεβασμός και ο διάλογος, η δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη που οδηγούν στην ειρηνική συμβίωση των ανθρώπων ανεξάρτητα από την εθνική, θρησκευτική και κοινωνική τους ταυτότητα. Η επίτευξη αυτού του στόχου προτείνεται μέσα από τη μελέτη περίπτωσης ενός σύγχρονου κληρικού με οικουμενική δράση και παγκόσμια ακτινοβολία, του Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας Αναστασίου (Γιαννουλάτου).

Τέλος, η διδακτική πρόταση της παρούσας ανακοίνωσης επιλέγει και χρησιμοποιεί μια ποικιλία διδακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων, με εναλλαγή μεθόδων σε ένα πολυτροπικό περιβάλλον με πολυμεσικό υλικό, μεικτές μορφές μάθησης, καθώς και με έμφαση στη συμμετοχική,  ομαδοσυνεργατική, διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση.

Λέξεις Κλειδιά
Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, διακονία, θρησκευτικά, πολυπολιτισμικότητα

Η αναρτημένη ανακοίνωση θα δημοσιευτεί ολόκληρη με την έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου.