Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017

Ο πολυθρησκευτικός πολιτισμός της Ρόδου. Ιστορία και μνημεία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα


Περίληψη
Το πρόγραμμα «Ο πολυθρησκευτικός πολιτισμός της Ρόδου. Ιστορία και μνημεία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα» πραγματοποιήθηκε στο 1ο Λύκειο – «Βενετόκλειο» Ρόδου κατά το σχολικό έτος 2016-17. Συμμετείχαν έξι μαθητές από τη Β΄ Λυκείου υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού Νικολάου Τσιρέβελου. Το θέμα προσεγγίσθηκε μέσα από την έρευνα και μελέτη της ιστορίας και των μνημείων των θρησκευτικών κοινοτήτων της Ρόδου. Οι μαθητές/τριες σύνδεσαν τη θρησκευτική ζωή με την τοπική ιστορία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο «διάλογο των κοινοτήτων ή της ζωής», δηλαδή στον καθημερινό διάλογο μεταξύ απλών ανθρώπων διαφορετικών θρησκευτικών πεποιθήσεων, οι οποίοι συνυπήρξαν στον ίδιο τόπο, ήρθαν σε επικοινωνία και σύναψαν σχέσεις. Το αποτέλεσμα αυτής της συνύπαρξης απαντά σε ποικίλες διηγήσεις, φανερώνεται στα μνημεία του νησιού και αποκαλύπτεται στη μέθεξη του ροδιακού πολιτισμού. 


Έτσι με γνώμονα την πολιτιστική και ιστορική αναζήτηση οι μαθητές/τριες οδηγήθηκαν στην ανακάλυψη και κατανόηση της μεθοδολογίας και των θεολογικών προϋποθέσεων του διαθρησκειακού διαλόγου, που αποσκοπεί στην καλλιέργεια σύναψης υγιών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων διαφορετικής πίστης. Σε όλη αυτή τη διαδικασία βασικό εργαλείο διδασκαλίας και επικοινωνίας αποτέλεσε το ιστολόγιο «Η τέχνη του θεολογείν». Το Πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την παραγωγή ενός βίντεο, το οποίο στάλθηκε στο 3ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο Θεολογίας στην Ξάνθη.


ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Διαθρησκειακός διάλογος, Πολιτιστικά Μνημεία Ρόδου, Χριστιανική Θεολογία


Για να δείτε όλο το κείμενο ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ και ανατρέξτε στη σελίδα 91 του ηλεκτρονικού βιβλίου με τίτλο, Οι Σχολικές Δραστηριότητες ως φορέας μετασχηματίζουσας μάθησης (επιμ. Ευαγ. Μουλά-Ιω. Παπαδομαρκάκης, Ρόδος 2017).

Για την έρευνα μας, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου