Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017

Ανακυκλώνοντας οικολογικά


Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τους Μαρία Άννα Τσίντσιφα (φιλόλογο), Σοφία Μωραΐτη (μαθηματικό) και Θεοφάνη Τσιγγέλη (θεολόγο) στο Γυμνάσιο Λ/Τ Καστελοριζίου.

Περίληψη
Στόχος του Προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης "Ανακυκλώνοντας οικολογικά" ήταν η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στην πορεία μάθησης, η επεξεργασία της προϋπάρχουσας γνώσης και η απόκτηση καινούριων γνώσεων μέσω της βιωματικής προσέγγισης του θέματος. Οι μαθητές/μαθήτριες είχαν τη δυνατότητα με εμπειρικό τρόπο να αναδείξουν τη σημασία της ανακύκλωσης και συγκεκριμένα της ανακύκλωσης χρησιμοποιημένου λαδιού και της μετατροπής του σε σαπούνι. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαδικασία παραγωγής των σαπουνιών, καθώς και της συσκευασίας τους. Το αποτέλεσμα αυτής της ενασχόλησής τους ήταν εντυπωσιακό, καθώς συμμετείχαν ενεργά και κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Το Πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την παραγωγή ενός βίντεο και μιας παρουσίασης διαφανειών των σταδίων που ακολουθήθηκαν. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Ανακύκλωση, χρησιμοποιημένο λάδι, σαπούνι


Για να δείτε όλο το κείμενο ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ και ανατρέξτε στη σελίδα 123 του ηλεκτρονικού βιβλίου με τίτλο, Οι Σχολικές Δραστηριότητες ως φορέας μετασχηματίζουσας μάθησης (επιμ. Ευαγ. Μουλά-Ιω. Παπαδομαρκάκης, Ρόδος 2017).
βωφωφ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου