Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

ΤΟ Β4 ΤΟΥ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΣΥΖΗΤΑ ... ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ


Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού-πολιτιστικού προγράμματος "Η τέχνη του θεολογείν" που ανέλαβαν οι μαθητές του 1ου ΓΕΛ - "Βενετοκλείου" Ρόδου, παρουσιάζονται οι εργασίες των ομάδων κάθε τμήματος. Οι μαθητές εργάσθηκαν ανά ομάδες και αναζητώντας στοιχεία σε βιβλία και σε ηλεκτρονικές πηγές προχώρησαν στη σύνθεση των εργασιών τους.


Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εργάσθηκαν σε ομάδες. Κάθε ομάδα ανέλαβε να ερευνήσει και να παρουσιάσει τις απόψεις ορισμένων φιλοσόφων, οι οποίες είτε αμφισβητούν τον Θεό είτε αναζητούν την αλήθεια Του πέρα από τις κοινωνικές συμβατικότητες. 

Στόχος των εργασιών ήταν οι μαθητές να χωριστούν σε ομάδες και να αναζητήσουν πληροφορίες για το βίο, το φιλοσοφικό έργο και τη σπουδαιότητα του έργου συγκεκριμένων φιλοσόφων. Η κάθε ομάδα ασχολήθηκε με έναν από τους παρακάτω φιλοσόφους: Carl Marx, Friedrich Nietzsce, Sigmund Freud και Jean-Paul Sartre.

Στη συνέχεια, οι μαθητές προσπάθησαν να αποδώσουν μέσα στη συνάφειά τους και ολοκληρωμένα τα νοήματα ορισμένων ευρύτερα γνωστών φράσεωντων παραπάνω φιλοσόφων, ξέχωρα από τις τυποποιημένες παρερμηνείες και παρεξηγήσεις που συνήθως επικρατούν και είναι γενικά διαδεδομένες. 

Μετά την παρακολούθηση των παρουσιάσεων ακολούθησε σε κάθε Τμήμα συζήτηση σχετικά με το αν οι συγκεκριμένες θέσεις των φιλοσόφων "περί Θεού" έχουν σχέση ή αν μπορούν να διαλεχθούν με τη Χριστιανική θεολογία.

Η εργασία του Β4 σχετικά με τον C. MARX    
                 

  Η εργασία του Β4 σχετικά με τον S. FreudΗ εργασία του Β4 σχετικά με τον Z.P. SARTRE