Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ


"Η ίδια η εμπειρία της Εκκλησίας είναι η μόνη πηγή μιας αληθινά Ορθόδοξης κοσμοθεώρησης και μιας αληθινά χριστιανικής ζωής. Και η πάντοτε ζωντανή και ζωοδότρα πηγή είναι ακριβώς το Βάπτισμα, όχι σαν ένα απομονωμένο 'μέσο χάρις' μεταξύ πολλών άλλων, όπου το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να απομνημονεύσουμε τις δυο γραμμές ορισμό που μας δίνουν τα εγχειρίδια, αλλά το Βάπτισμα ως η ουσιαστική πράξη με την οποία πάντοτε η Εκκλησία αποκαλύπτει και μεταδίνει την πίστη της, την 'εμπειρία' της για τον άνθρωπο και τον κόσμο, για τη δημιουργία, την πτώση και τη λύτρωση, για το Χριστό και το Άγιο Πνεύμα, για την καινούρια ζωή και την 'καινή κτίση', τις πραγματικές πηγές ολόκληρης της ζωής της Εκκλησίας και της χριστιανικής ζωής του καθενός μας. [...]


Και τελικά είναι καιρός πλέον να επιστρέψουμε στις βαπτιστικές πηγές της αληθινής χριστιανικής πνευματικότητας, να ξαναεκτιμήσουμε -στο φως του μυστηρίου της αναγέννησης 'εξ Ύδατος και Πνεύματος'- την πνευματική σύγχυση του καιρού μας και τις αναρίθμητες ψευδοπνευματικές συνταγές που προσφέρονται ως λύση και θεραπεία της. Γιατί όπως το δόγμα και η λατρεία, έτσι και η 'πνευματικότητα' δεν είναι μια ξεχωριστή και αυθύπαρκτη επιδίωξη που η τεχνική της ικανοποίηση κυριαρχεί στην επιτυχία της. Τελικά η ίδια η καινούρια ζωή ριζώνει στην Εκκλησία κι έχει τις πηγές και τα κριτήριά της εκεί που τα έχει κι η ίδια η Εκκλησία. Και τα κριτήρια της εκκλησίας τα προσφέρουν ο θάνατος του παλαιού ανθρώπου 'εν τω Χριστώ', η ανάσταση της καινούριας ζωής 'εν τω Χριστώ', το δώρο του Αγίου Πνεύματος που μας κάνει 'βασιλείς, ιερείς και προφήτες', η σμμετοχή στην κρυμμένη κι όμως πραγματική ζωή της ' όγδοης μέρας', της ανέσπερης ημέρας της Βασιλείας [του Θεού]".

Αποσπάσματα από τη μελέτη του π. Alexander Schmemann, Εξ Ύδατος και Πνεύματος, μτφρ. Ιωσήφ Ροηλίδη, εκδ. Δόμος, Αθήνα 1990, σελ. 210 και 213-214 αντίστοιχα για κάθε απόσπασμα. Η υπογράμμιση δική μας."Η σχέση των μυστηρίων του Βαπτίσματος και Χρίσματος με τη Θεία Ευχαριστία
Το Βάπτισμα, το Χρίσμα, όπως και όλα τα Μυστήρια της Ορθόδοξης Καθολικής Εκκλησίας οδηγούν στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η ανθρωπολογική περιγραφή του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα σχετικά με αυτό το θέμα είναι εντελώς χαρακτηριστική. Το Βάπτισμα εκφράζει τη γέννηση στην εν Χριστώ ζωή, ενώ το Χρίσμα είναι η άμεση κίνηση σε αυτή τη νέα ζωή. Η Θεία Ευχαριστία ουσιαστικά αποτελεί την «τροφή» και ενδυνάμωση του ανθρώπου, την μετοχή στην τράπεζα του ΚυρίουΚατά το Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας συντελείται η μεταβολή των φθαρτών δώρων, του άρτου και του οίνου, σε Σώμα και Αίμα Χριστού, σε Τίμια Δώρα αφθάρτου και αθανάτου τρόπου ζωής. Σύμφωνα με τη ρητή βεβαίωση του Κυρίου, «ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθής ἐστιν βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθής ἐστιν πόσις. ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ. καθὼς ἀπέστειλέν με ὁ ζῶν πατὴρ κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα, καὶ ὁ τρώγων με κἀκεῖνος ζήσει δι’ ἐμέ» (Ιω. 6,54-57). Αυτό σημαίνει δύο βασικά πράγματα. α) Την μέριμνα για συνεχή σχέση ζωής με τον Χριστό. β) Τη σύνδεση με τη συνέχεια της αποστολής του Κυρίου, που προέρχεται από τη ρητή εντολή Του: «καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς»(Ιω.20,21).


Έτσι, ο χριστιανός αναλαμβάνει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να συν-εργασθεί στο έργο του Ιησού Χριστού και να μεταδώσει το Φως Του σε όλον τον κόσμο. Με το έμπρακτο παράδειγμά του (ενν. ο χριστιανός) διδάσκει την αυτοθυσιαστική αγάπη του Κυρίου, με τελικό σκοπό τη θεραπεία του εγωισμού και την κατάργηση της αυτοκαταστροφικής αλαζονείας, που δημιουργεί αυτο-είδωλαστο σύγχρονο τρόπο ζωής. Συγχρόνως, το κάθε βαπτισμένο μέλος παρακινείται να μαρτυρήσει τον ευχαριστιακό τρόπο ζωής μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, οικοδομώντας στην καθημερινότητα αυθεντικές σχέσεις προσώπων και αγιάζοντας με τη στάση του ολάκερο το φυσικό περιβάλλον. Με λίγα λόγια, το Βάπτισμα και το Χρίσμα δίχως τη συχνή Θεία Κοινωνία παραμένουν σημεία της ζωής προ του Χριστού, της ζωής δίχως την πίστη στην Ανάσταση του Κυρίου!"

Απόσπασμα από το κείμενο του Νικολάου Γ. Τσιρέβελου, "Τα μυστήρια του Βαπτίσματος και του Χρίσματος. Μια σύντομη θεολογική ενημέρωση", που τυπώθηκε ως ενημερωτικό φυλλάδιο  από τον Ι.Π.Ν. Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου της Ι.Μ. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2007, σελ. 4. 

Για το σχεδιάγραμμα της δ.ε. 21 του Μαθήματος των Θρησκευτικών της Α΄ Λυκείου πατήστε ΕΔΩ

Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε ένα παλαιότερο κείμενό μας με περισσότερες θεολογικές πληροφορίες σχετικά με τα Μυστήρια του Βαπτίσματος και του Χρίσματος