Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΓΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Α5 ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ


Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού-πολιτιστικού προγράμματος "Η τέχνη του θεολογείν" που ανέλαβαν οι μαθητές του 1ου ΓΕΛ - "Βενετοκλείου" Ρόδου παρουσιάζονται οι εργασίες των ομάδων κάθε τμήματος. Οι μαθητές εργάσθηκαν ανά ομάδες και αναζητώντας στοιχεία σε βιβλία και σε ηλεκτρονικές πηγές προχώρησαν στη σύνθεση των εργασιών τους.Σκοπός της εργασίας με θέμα "Μεταμορφώνοντας ... τον κόσμο"  ήταν να προσπαθήσουν οι μαθητές της Α΄ Λυκείου να συνδυάσουν την εορτή της μεταμόρφωσης του Χριστού, αλλά και τις εορτές των αγίων με το μήνυμα για μεταμόρφωση-αλλαγή του κόσμου. Η διαπραγμάτευση του θέματος ήταν ελεύθερη και οι μαθητές έδωσαν ποικίλα μηνύματα.


Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα μαθητών του Α5 ερμήνευσε τα ευαγγελικά χωρία και περιέγραψε την εικόνα του γεγονότος της Μεταμόρφωσης του Κυρίου σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση . Στη συνέχεια ανέδειξε ότι η φανέρωση της δόξας του Κυρίου αποκαλύπτεται μέσα από την ανάδειξη των αγίων, οι οποίοι ακολουθούν τα ίχνη Του. Οι άγιοι είναι τα "αλάτι της γης" που "αλλοιώνει καλώς" (αλλάζει προς το καλύτερο)  όλη την οικουμένη.


Για να δείτε την εργασία του Α5 πατήστε ΕΔΩ