Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Η Μεγάλη Εβδομάδα μεταφραστικό βοήθημα


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ἐπανεκδόθηκε ἀπό τήν Ἱερά Μονή Παραμυθίας Ρόδου βελτιωμένο τό ἐκδοθέν τό 2012 μεταφραστικό βοήθημα γιά τή Μεγάλη Ἑβδομάδα. Ἡ μετάφραση αὐτή κυρίως ἀπευθύνεται στά παιδιά καί στούς νέους. Δοκιμάσθηκε σέ παιδιά Δημοτικοῦ καί Γυμνασίου καί ἀποδείχθηκε ἐπιτυχής. Τά παιδιά εὔκολα κατανόησαν τή σημασία καί τό νόημα τῶν ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος.
Ἡ πρωτοτυπία αὐτοῦ τοῦ μεταφραστικοῦ βοηθήματος ἔγκρειται στή λέξη πρός λέξη ἤ φράση πρός φράση μετάφραση ἐντός τοῦ κειμένου. Κατά τή διάρκεια τῆς κάθε ἀκολουθίας τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ὁ πιστός μπορεῖ ἄμεσα (ὅπως φαίνεται καί στό δεῖγμα) νά βλέπει τή μετάφραση τῶν δυσνόητων λἐξεων και φράσεων.
Ἐάν θέλετε νά προμηθευτεῖτε κάποια ἀντίτυπα, μπορεῖτε νά ἀπευθυνθεῖτε στίς ἐκδόσεις Σταμούλης στό τηλ.: 210-5238305 ἤ στό: www.stamoulis.gr
Ἀρχιμ. Μάξιμος Παναγιώτου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου