Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Δημιουργικές εργασίες: Πίστη και Επιστήμη - Μια παράλληλη ανάγνωση της δημιουργίας του κόσμου


Στα πλαίσια των δημιουργικών εργασιών μια ομάδα μαθητών/τριών επέλεξε να ασχοληθεί με την ιστορία και τα μνημεία των θρησκευτικών κοινοτήτων της Ρόδου.

Βασικοί στόχοι της εργασίας ήταν οι μαθητές/τριες να:
-αναγνωρίζουν τη χριστιανική προσέγγιση για τη δημιουργία του κόσμου,
- εκφράζουν απόψεις για την ευθύνη του ανθρώπου απέναντι στη δημιουργία,
-προσδιορίζουν τρόπους γόνιμου διαλόγου και συνεργασίας των θρησκειών με τον επιστημονικό κόσμο,
-ευαισθητοποιηθούν σε θέματα οικολογίας και προστασίας του περιβάλλοντος.


Οι μαθητές/τριες επέλεξαν να παρουσιάσουν την εργασία τους σε μορφή powerpoint. Για να δέιτε την εργασία τους ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

https://drive.google.com/file/d/0B0PLPAGci4w_bWpnUktma0tkSmc/view?usp=sharing