Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Δημιουργικές εργασίες: Ιστορία και μνημεία των θρησκευτικών κοινοτήτων της Ρόδου


Στα πλαίσια των δημιουργικών εργασιών του σχολείου μας μια ομάδα μαθητών/τριών επέλεξε να ασχοληθεί με την ιστορία και τα μνημεία των θρησκευτικών κοινοτήτων της Ρόδου.

Βασικοί στόχοι της εργασίας ήταν οι μαθητές/τριες να:

-γνωρίσουν την τοπική πολυθρησκευτική πολιτιστική παράδοση και ιστορία,
-ορίζουν το φαινόμενο της πολυπολιτισμικότητας στη σύγχρονη εποχή σε σχέση με τον Χριστιανισμό και τις θρησκείες,
-αιτιολογούν τον σεβασμό στη δική τους και στη διαφορετική θρησκευτική ταυτότητα,
-προσδιορίζουν τρόπους αρμονικής συνύπαρξης και αμοιβαίας αποδοχής σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα,
-ανακαλύψουν τη διαχρονική σπουδαιότητα του διαθρησκειακού διαλόγου της ζωής.Οι μαθητές/τριες επέλεξαν να παρουσιάσουν την εργασία τους σε μορφή powerpoint. Για να δέιτε την εργασία τους πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/0B0PLPAGci4w_cFQydzVIenFDUTA/view?usp=sharing