Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

Παράδοση και ανανέωση - Οι εργασίες των μαθητών/τριών του Β3


Στα πλαίσια της πορείας μάθησης για τη θ.ε. "2.3 Παράδοση" της Β΄ Λυκείου οι μαθήτριες και οι μαθητές όλων των τμημάτων του "Βενετοκλείου" - 1ου Λυκείου Ρόδου απάντησαν σε δύο καίρια ερωτήματα, τα οποία συνδέονται με το θέμα της παράδοσης και της ανανέωσης. Ευθύς παρακάτω αντιγράφω ομαδοποιημένα τις απαντήσεις των μαθητών/τριων, χρησιμοποιώντας κυρίως δικές τους προτάσεις. Οι απόψεις αυτές είναι των μαθητών/τριών και δε σημαίνει ότι εκφράζουν και το διαχειριστή του ιστολογίου, ο οποίος απλά τις μεταφέρει.

Το πρώτο υποθετικό ερώτημα έχει ως εξής:

"Ξεκίνησαν οι προετοιμασίεςγια την επόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο των Ορθοδόξων και σας καλούν ως έφηβους και νέους να αναφέρετε ποια στοιχεία από την Ορθόδοξη παράδοση θα θέλατε να ανανεωθούν. Τι θα προτείνατε;"

Για να δούμε τι απάντησαν οι μαθητές/τριες του Β3. Οι πρώτες απαντήσεις είναι αυτές που έδωσαν τα περισσότερα ζευγάρια μαθητών/τριών.  


Οι ομάδες θα ζητούσαν
α) την ανανέωση στη γλώσσα της λατρείας και τη μετάφραση στη νεοελληνική των λατρευτικών κειμένων και ύμνων.
β) έναν πραγματικό άνοιγμα και κάλεσμα της διοίκησης της Εκκλησίας προς τους νέους μέσα από εκδηλώσεις και δίχως ηθικιστικούς δασκαλισμούς. (Αδαμαντία Κ. - Σταυρούλα Κ.)
γ) η Εκκλησία να αγκαλιάσει περισσότερο τους ξένους
δ) να αλλάξει η εσωτερική διακόσμηση των ναών
ε) μια πλήρη και τεκμηριωμένη απάντηση των κληρικών για τις προγαμιαίες σχέσεις και κυρίως να αποδεχτούν ότι οι εποχές έχουν αλλάξει.
ζ) η επανεξέταση ζητημάτων για τους ομοφιλόφυλους γιατί πλέον δεν είναι άνθρωποι του περιθωρίου. (Μιχαέλα Κ. - Σοφία Κ.)
η) επιλογή των κατάλληλων ψαλτών, οι οποίοι δε θα επιδεικνύουν τις φωνητικές τους δυνατότητες αλλά θα προσπαθούν να μεταδώσουν το μήνυμα των ύμνων με απλό και καθαρό τρόπο.
θ) αλλαγή των τροφών και μείωση των ημερών της νηστείας μέσα σε ένα έτος.
ι) τα κορίτσια να διακονούν στο ιερό για λόγους ισότητας
ια) οι γυναίκες να μπορούν να γίνουν ιερείς (Νικολίνα Λ. - Ελένη Κ.)
ιβ) τα Μυστήρια να γίνουν πιο σύντομα χρονικά για να μην κουράζετε ο κόσμος
ιγ) οι ιερείς και η διοίκηση της Εκκλησίας να μη λειτουργούν ως κερδοσκοπικές επιχειρήσεις αλλά με φιλάνθρωπο και διακονικό χαρακτήρα (Ιορδάνης Κ. - Κοσμάς Κ.)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου